Werbung (Amazon-Partner-Link)


Meister des Jahres - International - 1955

Canadier-Zweier mixed Damen Kajak-Einer Herren Canadier-Einer Herren Canadier-Zweier Herren Kajak-Einer
Weltmeister MARTANOVA, Dana - PECKA, Jiri / TCH BIESINGER, Rosemarie / FRG JIRASEK, Vladimir / TCH PARIS, Roger - NEVEU, Claude / FRA HOLZBAUER, Sigi / FRGWerbung (Amazon-Partner-Link)