en_sportler:spo_14716b

Categories: K1 women C1 women
born in: 2001

Results (international championships)

2023 43. World Championships K1 women
2023 52. World Championships C1 women
2023 59. World-Cup Final Ranking K1 women
2023 46. World-Cup Final Ranking C1 women
2023 32. European Championships K1 women
2023 32. European Championships C1 women
2023 21. European Championships - Under 23 C1 women
2023 22. European Championships - Under 23 K1 women
2022 49. World Championships C1 women
2022 60. World Championships K1 women
2022 65. World-Cup Final Ranking C1 women
2022 44. World-Cup Final Ranking K1 women
2022 36. World Championships - Under 23 K1 women
2022 22. European Championships - Under 23 C1 women
2022 34. European Championships - Under 23 K1 women
2021 33. World Championships C1 women
2021 42. World Championships K1 women
2021 36. European Championships K1 women
2021 15. World Championships - Under 23 K1 women
2021 13. World Championships - Under 23 C1 women
2021 31. European Championships - Under 23 K1 women
2021 30. European Championships - Under 23 C1 women
2020 23. European Championships K1 women
2020 19. European Championships C1 women
2020 20. European Championships - Under 23 C1 women
2020 25. European Championships - Under 23 K1 women
2018 80. World-Cup Final Ranking C1 women
2018 96. World-Cup Final Ranking K1 women
2018 34. Junior World Championships K1 women
2018 25. Junior World Championships C1 women
2018 34. European Championships (Juniors) K1 women
2018 23. European Championships (Juniors) C1 women
2017 10. European Championships (Juniors) team K1 women
2017 40. European Championships (Juniors) K1 women
2017 30. European Championships (Juniors) C1 women
2016 27. European Championships (Juniors) C1 women
2016 35. European Championships (Juniors) K1 women

For national championships prior to 1991 only medals are listed.

  • en_sportler/spo_14716b.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Feb-2024 14:44
  • von 127.0.0.1